close
تبلیغات در اینترنت
شده ام بنده ولی بنده ی دنیا چه کنم
خسته ام از همه و از خودم حتی چه کنم شده ام بنده ولی بنده ی دنیا چه کنم بی توکل تر از آنم که به تو تکیه کنم فکر هر روز من این است که فردا چه کنم گرم تمجید شدم خو به سخن ها کردم خواستم دل بکنم از همه اما.... چه کنم من افتاده اگر پا بخورم می شکنم نکنی با من بیچاره مدارا چه کنم روز محشر که همه…