close
تبلیغات در اینترنت
من از زبان شاه و گدا طعنه میخورم
مهدی جان (هعج)   من از زبان شاه و گدا طعنه میخورم دارم به جای آب و غذا طعنه می خورم هر کس رسید یک لگدی زد فتاده را از دوست ، آشنا، بخدا طعنه می خورم   شبگرد کوچه های غمم ، اشک جاریم از راه و ماه و آه و هوا طعنه می خورم چون یک دعام بهر ظهورت اثر نکرد از دست های رو به دعا طعنه می خورم…