مناجات با خدا و امام رضا (ع) و گریز به روضه حضرت علی اکبر (ع)   مه عشق است بیایید خدا منتظر است بشتابید که ارباب سخا منتظر است بهر بخشایش هر جرم و خطا منتظر است راه گم کرده بیا راهنما منتظر است کاش باشیم، به دربار سلیمان، موری تا به کی قسمت ما هست غم مهجوری سفره ی عشق خدا باز و غذا اشک و بکاست خوشبحال دل هر کس که دلش پر ز نواست ریزش کوه خطا راه تو را سد کرده است؟ گریه کن، گریه در این ثانیه ها راه گشاست هر چه در محفل ما حال بکا می آید نام صاحب کرمی سبز قبا می آید من عصیان زده با کوه گنه می آیم…