close
تبلیغات در اینترنت
تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها
سیاسی تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها دلخورم از داعشی ها از گنه لبریزها از فروکاران گندم در زمین ری ریا از طلاجویان پست از دست این خونریزها از تفکرهای ننگ ایده پردازان غرب از گزینه های آمریکا به روی میزها از خطاکاری قوم لوت در عصر مدرن از غرور خفته ی دلهای باد انگیزها از طبابت خانه…