close
دانلود آهنگ جدید
تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها
سیاسی تا نباشد چیزکی شاعر نگوید چیزها دلخورم از داعشی ها از گنه لبریزها از فروکاران گندم در زمین ری ریا از طلاجویان پست از دست این خونریزها از تفکرهای ننگ ایده پردازان غرب از گزینه های آمریکا به روی میزها از خطاکاری قوم لوت در عصر مدرن از غرور خفته ی دلهای باد انگیزها از طبابت خانه ی آلوده به شرک و نفاق از طبیبان مریض و متن این تجویزها  خنده را با لهو معنا میکنند و دلخوشند خوی حیوانیست آقا پشت این ساویزها وای بر ما اعتراض ما به جایی بر نخورد نام قرن از این به بعد "آغاز رستاخیزها"…