یا حسین (ع)   باید از اینجا به سوی کربلا پرواز کرد عشق مجنون را به لیلا در حرم ابراز کرد پر شکسته بودن از جبریل بودن بهتر است فطرست قنداقه را بوسید و پر را باز کرد خوش بحال زائری که قصد رفتن کرده بود خوش بحالش اشک را در کوله پس انداز کرد شوق پیغمبر شدن دارم میان روضه چون خادمت با استکان چایی اش اعجاز کرد تا به دست مردم ایران ضریح آماده شد فاطمه آمد ضریح خوشگلت را ناز کرد بوی تو آمد تمام دشت را پر کرد و ماند شیشه ی عطرت میان کربلا سرباز کرد جعفر ابوالفتحی