یا حسین (ع)   باید از اینجا به سوی کربلا پرواز کرد عشق مجنون را به لیلا در حرم ابراز کرد پر شکسته بودن از جبریل بودن بهتر است فطرست قنداقه را بوسید و پر را باز کرد