close
تبلیغات در اینترنت
برای اینکه بیفتم ، به پای حضرت زینب
یا زینب (س) برای اینکه بیفتم ، به پای حضرت زینب به اشک دیده نوشتم ، برای حضرت زینب خدا کند بنویسد مرا ملیکه ی باران همیشه گریه کن گریه های حضرت زینب به آسمان رود و کار آفتاب نماید هر آنکسی که شود مبتلای حضرت زینب به هوش آید و در دم ز قبر، زنده در آید به گوش مرده رسد گر ، نوای حضرت زینب…