امام حسین - مناجاتی   مادرم من را به غم تعلیم کرد قلب من را بر غمت تسلیم کرد هر چه دارم از دعای مادر است مادرم من را به تو تقدیم کرد