ترکیب بند مدح و شهادت امام جواد ع دستش همیشه باز و خداوند جود ، بود روی لب ملک ز ثنایش سرود ، بود تنها دلیل خلقت هر آنچه بود ، بود عرش خدای عزوجل را عمود ، بود عالم ز درک مرتبتش کل روز را نزد مقام و منزلتش در سجود بود با اینکه از عوام فقط ناسزا شنید روی لبش همیشه سلام و درود ،بود مولا مدال و رتبه ای از شاه طوس داشت از هر شعاع پرتوی شمسش، شموس داشت در عصر خویش والی نور و امام شد قائم مقام حضرت خیرالانام شد فرقی نداشت ... با همه "طی اللسان" داشت با نوح و کوه و روح و ملک همکلام شد هر ذره…