close
تبلیغات در اینترنت
دستش همیشه باز و خداوند جود ، بود
ترکیب بند مدح و شهادت امام جواد ع دستش همیشه باز و خداوند جود ، بود روی لب ملک ز ثنایش سرود ، بود تنها دلیل خلقت هر آنچه بود ، بود عرش خدای عزوجل را عمود ، بود عالم ز درک مرتبتش کل روز را نزد مقام و منزلتش در سجود بود با اینکه از عوام فقط ناسزا شنید روی لبش همیشه سلام و درود ،بود مولا…