حسین جان (ع)   بی کفن میل بوریا دارد بی وطن شوق کربلا دارد پر طاووس مال کرکس نیست هر که خواهد تو را ، تو را دارد   من که گشتم نگرد آقاجان مثل و مانند تو کجا دارد؟ از برای منه کلاغ سیاه گنبد تو همیشه جا دارد اشکهای منم صفا دارد کربلای تو هم صفا دارد راه اگر راه اربعین باشد نوکر تو هزار پا دارد آخره نام من حرم بگذار اول اسم من که "با" دارد من همینجا نخورده مستم چون مرقد از دور هم نما دارد سائلت از چه مشت و مالم داد پس گدای تو هم گدا دارد منه بیمار ، سالمم الآن کربلا ، کرب بی بلا…