مدح امیر المومنین علی علیه السلام   ای که از کنج لبت " الله اکبر " ریخته آبرویت ، آب ، روی حوض کوثر ریخته در تکثر هم مقام آدمی اولاست پس پیش پایت ، بیشتر از حور ، "قنبر " ریخته