تقدیم به شهدای مدافع حرم برای شهید جهاد مغنیه   میان صحن حرم ها به روی هر کاشی به اشک دیده نوشتم ، جهاد... داداشی... چه می شود گل نازم برادرم باشی که شب به شب بکشم از مه تو نقاشی   جهاد، رفتی و من بی تو بی صفا ماندم ببین ز قافله ی عشق، باز جا ماندم   ببین به کعبه ی چشم تو مات و مبهوتم همیشه در پی آن نور روی دلجوتم دعا نما تو مرا چون که من دعاگوتم کبوترم که ز عشق تو جلد بیروتم   جهاد، رفتی و من بی تو بی صفا ماندم ببین ز قافله ی عشق، باز جا ماندم   میان سینه ی دلخسته…