مدح دلیل المتحیرین فی الجنه امیرالمومنین (ع)   میان صحن مولایم به می آلوده میخوانم خوشم از اینکه نامش را در این محدوده میخوانم چنان عبدی که خود را بر خدایش سوده میخوانم از آنکه هست ، نه ، بلکه، از آنکه بوده میخوانم   غلامی غلامان امیر ملک دین عشق است جدایی از علی زشت است امیرالمومنین عشق است   در آخر قسمت هر گردنی قلاده خواهد شد هر آنکس که ، برای راه حق آماده خواهد شد فقط با بندگی مرتضی آزاده خواهد شد اگر دل بند او باشد چه فوق العاده خواهد شد   میان صور نای نیشکرها این طنین عشق…