مدح دلیل المتحیرین فی الجنه امیرالمومنین (ع)   میان صحن مولایم به می آلوده میخوانم خوشم از اینکه نامش را در این محدوده میخوانم چنان عبدی که خود را بر خدایش سوده میخوانم از آنکه هست ، نه ، بلکه، از آنکه بوده میخوانم   غلامی غلامان امیر ملک دین عشق است جدایی از علی زشت است امیرالمومنین عشق است