زبانحال حضرت رقیه (س) با پدر   عمه ببین تو بغلم مهمون ناخونده دارم من جای سنگ دیگه روی صورت اون سر میزارم   حالا که بابا اومده به دیدنم ... بوسه میشم هی میشینم روی لبش از رو لبش پا نمیشم   از راه عشق بابایی کی گفته پا پس می کشم ناز می کنم صورتشو روی موهاش دس می کشم   عمه بابای خوشگلم چش به موهام دوخته چرا؟ شاید تو بهتر بدونی موی بابام سوخته چرا؟   ردیفای بالاییه دندونِ بابا ناقصه خاطره ی چوب یزید داره به ذهنم می رسه   باید برای دندوناش لبهامو قربونی کنم مشت بزنم به…