مناجات با امام حسین (ع) و گریز روضه گودال   زبانحال زائر :   به اشکهای عبدهای پر خطا نگاه کن بیا به گریه زاریه منه گدا نگاه کن ببین که با چه زحمتی به گنبدت رسیده ام تو را به جان خواهرت ... تو را خدا نگاه کن   غریب مانده ام در این شلوغی حرم حسین (ع) رفیق لحظه های من ای آشنا نگاه کن