یا زینب(س) دین ما مدیون صبر و انقلاب زینب است روشن این عالم ز نور آفتاب زینب است چشم خود را زیرپای خواهر خود می گذاشت حضرت عباس هم خانه خراب زینب است