یا زینب(س) دین ما مدیون صبر و انقلاب زینب است روشن این عالم ز نور آفتاب زینب است چشم خود را زیرپای خواهر خود می گذاشت حضرت عباس هم خانه خراب زینب است   دستگیری دو عالم دست عباس علی است جان عباسش قسم این انتصاب زینب است فاضله ، زینب ، عفیفه ، قُرَهُ العینِ الحسَین گوشه هایی از لقب های جناب زینب است اشک چشم ما همه از اشک چشم خیس اوست بارش باران دیده از سحاب زینب است خواب دید از شاخه ای بشکسته آویزان شده ظهر عاشورا همان تعبیر خواب زینب است گفت : ای خالق " تَقبَّل " این قلیل خلق خویش…