close
تبلیغات در اینترنت
"السلام" ای ملیکه ی دنیا
یا رقیه (س)   "السلام" ای ملیکه ی دنیا چه شده پس چرا خمیده شدی؟ میوه ی قلب من گمانم با ضربه ی تازیانه چیده شدی   موی من سوخته ، تو میدانی گیسویم را نبوی و شانه نزن آتش شمع قلب زار پدر پیش چشمم دگر زبانه نزن   زجر ملعون تو را عزیز دلم به چه جرمی به هر بهانه زده ریشه ی زخم های…