حسین جان (ع)   من ، روسیه ، اما غلام کربلایم دیوانه ی خیر الانام کربلایم دنبال دانه رفتم و فهمیدم این را که از ازل در بند دام کربلایم