close
تبلیغات در اینترنت
عرش حق است که نزد تو مکان می گیرد
یا سیدالشهداء (ع)   عرش حق است که نزد تو مکان می گیرد خاک ، پیش قدمت حکم جنان می گیرد همه از حاتم طِی گفته و من هم گویم او گدایی است که از دست تو نان می گیرد این چه سری است که بعد از گذر صدها سال مرده از یک دم یاهوی تو جان می گیرد دم هر صبح که از خانه برون می آید یوسف از تیغ دو ابروت ،…