یا صاحب الزمان (عج)   کوچه ها را یک به یک گشتم ولی پیدا نشد باز هم این صبح جمعه زشت شد ، زیبا نشد شهر را با گریه هایم زیر و رو کردم ولی چشم من لایق به دیدار گل زهرا (س) نشد