close
تبلیغات در اینترنت
عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد
یا زهرا (س)   عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد آن مادری که از ولای حق حمایت کرد با بودنش احساس احمد بی نیازی بود در زندگی عشقش محمد را کفایت کرد  خالق برای آبرو دادن به قرآنش با سوره ی کوثر وجودش را حکایت کرد در جذبه های بی کرانش بی نهایت گشت حیران شد آنکه در مقام او درایت کرد با…