زبانحال حضرت زهرا (سلام الله علیها) تا که میچَرخانَم این دَستاس را غَم میخورَم غم برای مرتضے مولاے عالم میخورم یِک نَفَر دَر شَهر ، یارِ مُرتَضاے مَن نَشد خانه بی لَبخَند او ، خانه بَرای مَن نَشد