🔹🔸مدح اولیاء مخدره زینب کبری (س)🔸🔹 چون یا حسین (ع) ذکر لب پاک زینب است عالم تمام بوسه زن خاک زینب است عرش خدا و ولوله ی عرشیان همه در روضه های خیمه ی غمناک زینب است   با یک خطابه کاخ عدو را خرابه کرد این ذره ای ز ذره ی کولاک زینب است دریا شود دو دیده ی افلاکیان ز اشک تنها نمی ز دیده ی نمناک زینب است داناترین کسی که به ذهنم خطور کرد عاجز ز فهم رتبه و ادراک زینب است ملک بهشت و باغ جنان و تمام آن یک تکه ای ز سبزه ی املاک زینب است ✍️ جعفر ابوالفتحی