🔹🔸مدح اولیاء مخدره زینب کبری (س)🔸🔹 چون یا حسین (ع) ذکر لب پاک زینب است عالم تمام بوسه زن خاک زینب است عرش خدا و ولوله ی عرشیان همه در روضه های خیمه ی غمناک زینب است