🔸🔹زبانحال زینب کبری (س) با مادر پهلو شکسته🔸🔹 سرفه نکن پیش علی خون میاد از توی گلوت سرفه نکن مادر من خونی میشه آب وضوت    دست به دعا گرفتی و نغمه ی رفتن میخونی نمیشه مادر پیشمون یه ذره بیشتر بمونی؟ یه ذره بیشتر بمونی موی منو شونه کنی بازم با حرفای قشنگ دلم رو دیوونه کنی میشه نری... نگام کنی با هر نفس ... صدام کنی دلت میاد حتی یه بار از بغلت جدام کنی میشه نفس هاتو دیگه حبس نکنی توی سینه بی صدا گریه نکنی بانوی خوب مدینه میشه یه بار دیگه منو بخندونی با خنده هات قصه بگی برای من منم فقط کنم…