close
دانلود آهنگ جدید
این پر شکسته دیگر میل سخن ندارد
زبانحال حضرت زینب (س)   این پر شکسته دیگر میل سخن ندارد مرغ دل شکسته شوق چمن ندارد کی می شود که زینب در وصف تو بگوید : افتاده بین صحرا حتی کفن ندارد   انقدر نیزه جاماند در پیکر شریفش یک جای نیزه دیگر در این بدن ندارد انقدر تیغ و شمشیر شد قسمت تن او یک جای بوسه دیگر این پاره تن ندارد من می روم برادر اما به زور نیزه این باغ پر ز لاله یک یاسمن ندارد   جعفر ابوالفتحی