🔸🔹مصیبت حضرت زهرا (س)🔹🔸 چقدر بین کوچه ها زدم نفس نفس شدم میان کوچه مثل مرغ در قفس کجایی ای علی بیا به داد من برس حسن دو دیده را پر از ستاره میکند...