🔸🔹مصیبت حضرت زهرا (س)🔹🔸 چقدر بین کوچه ها زدم نفس نفس شدم میان کوچه مثل مرغ در قفس کجایی ای علی بیا به داد من برس حسن دو دیده را پر از ستاره میکند...   به زخم سینه ی شکسته ام نمک زدند مرا به کوچه با بهانه ی فدک زدند مرا کنار دیده ی حسن کتک زدند حسن به بی قراری ام نظاره میکند... گلم که زیر تازیانه ها, شدم گلاب دو بازویم ز سوز تازیانه شد کباب کجایی ای یل عرب بیا ابوتراب حسن فقط به چادرم اشاره میکند... تو مرهمی به زخمهای بی شماره ام نظر نما علی به گوش و گوشواره ام بیا نگاه کن به خون گوش پاره ام…