مرثیه حضرت زهرا (س) زبانحال حضرت امیر با همسرش زهرای مرضیه قلبم بدون بودن تو یک لحظه آرامش نداره دنیا با من از وقتی رفتی دیگه سر سازش نداره