بمناسبت میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) زائری از تبار سلمانم صاف و ساده شبیه بارانم غیر نام تو را نمیدانم من که چون گرد و خاک ایوانم آمدم تا کنی تو مهمانم   شب میلادت از دم خانه جان سپردم به دست جانانه چون کبوتر رها و مستانه راهی قم شدم پی دانه مورم و بنده ی سلیمانم   کن قبول از گدای خود کم را بیت های کمی منظم را قلب از مهر تو مکرم را خوان تو داده نان دو عالم را سایل تکه ای از آن نانم فاطمه مظهری رفیق خدا زینب دیگری به بیت ولا بهترین خواهر امام رضا مریمی، هاجر، آسیه ، حوا لقبت جنت…