مدح زینب کبری (سلام الله علیها)   حضرت زهرا خودش آئینه دار زینب است حضرت زهرا همیشه بی قرار زینب است تیغ در دستش ندیده هیچ کس در عالمین چون که عباس دلاور ذوالفقار زینب است