مناجاتی امام زمان (عج) گریز روضه حضرت علی اصغر (ع) صبا اگر که شنیدی سحر کلام مرا دمی به یوسف زهرا رسان سلام مرا تو را خدا اگر از کوی او گذر کردی به محضرش تو رسیدی و دیده تر کردی