مدح و مناجاتی امام  محمد باقر (ع) واژه ها با بردن نامت غزلخوان میشوند اوج می گیرند ، مثل ماه تابان میشوند عالمی جسمند و محتاج کلام دلکشت تو اگر لب تر کنی این جسم ها جان میشوند   باقر علم خداوندی و مخلوقات تا میشکافی علم را مجذوب قرآن میشوند تو اگر جلوه کنی از روی خجلت یک به یک عالمان دهر زیر خاک پنهان می شوند با نگاهت ابرها تغییر حالت میدهند مست باریدن شبیه یک نمکدان میشوند تازه فهمیدم اگر باشم پی رزق حلال با دم گرم تو گندم ها همه نان میشوند این کبوترهای چاهی که کنارت می پرند عاقبت تبدیل…