یا صاحب الزمان (عج) معطلم نکن و پشت در مرا نگذار در انتظار سلام سحر مرا نگذار اگر که این شب جمعه به کربلا رفتی تو را به جان خودت بی خبر مرا نگذار   دوباره دیر رسیدی به داد من اما دگر تو چشم به راه اینقدَر مرا نگذار فقط دو ساعت دیگر به نیمه شب مانده بیا و لطف کن و بی قمر مرا نگذار همیشه ذکر لب من : "اگر که می آمد...." میان اینهمه اما اگر مرا نگذار جعفر ابوالفتحی