یا صاحب الزمان (عج) معطلم نکن و پشت در مرا نگذار در انتظار سلام سحر مرا نگذار اگر که این شب جمعه به کربلا رفتی تو را به جان خودت بی خبر مرا نگذار