مناجاتی حضرت  سیدالشهدا (ع) آتش عشق تو افروخته در این جگر است که به جان از غم هجر تو کماکان اثر است گفتم از سوی تو آرامش جان خواهم یافت عشقت از سوره ی زلزال بلا خیز تر است!!!؟؟