close
تبلیغات در اینترنت
پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو
یا  صاحب الزمان (عج) پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو گویا گذر نموده ام از خاک کوی تو هجران کشیده را که اذیت نمی کنند.... عمری دویده ام پی آن عطر و بوی تو    گاهی جوان شبیه کهنسال می شود.... مویی سپیده کرده ام از هجر روی تو این جمعه مطلع؛ شدم از کوچه رد شدی افتاده بود پای دری تار موی…