🔶🔸مدح حضرت مولا  علی (ع) ز كار حضرت  حيدر كسي سر در نياورده و بهتر از  علی (ع)، اعجاز ، پیغمبر نیاورده بلی روح الامین پر برده تا معراج معنایش ولیکن موقع برگشت با خود پر نیاورده