🔶🔸مدح حضرت مولا  علی (ع) ز كار حضرت  حيدر كسي سر در نياورده و بهتر از  علی (ع)، اعجاز ، پیغمبر نیاورده بلی روح الامین پر برده تا معراج معنایش ولیکن موقع برگشت با خود پر نیاورده   از آنکه یآفته حق را ، سوالی کن بگو آیا? ز خاک زیر پای نوکر قنبر نیاورده? به مسجد در رکوع خود برای یاری سایل به جز حیدر کس انگشتر ز دستش در نیاورد ای آنکه منکر اویی ، ببین ام القرا قرآن چنان  حیدر بر آیات خودش زیور نیاورده دلیل کار، تشخیص منافق از مسلمان است که خالق در کتابش نامی از  حیدر نیاورده…