مناجاتی سیدالشهدا ع و گریز گودال ای که در دست خود سخا داری در کرمخانه ات عطا داری آنقدر خوشگلی و دلچسبی در لبت شرح "مرحبا" داری   به تو پشتم همیشه گرم است و تو هوای دل مرا داری بر کویر دلم تو بارانی مثل رودی و رد پا داری بین قاب دوچشم گریانم گنبدی زرد و دلربا داری بهتر از من کنار ایوانت کم نگویم هزارتا داری بزنم من به تخته در صحنت بی نهایت برو بیا داری چه قدَر تو فدا مدا داری چه قدَر سائل و گدا داری من بمیرم که در ته گودال خاطراتی بد از عصا داری با عصا می زد او به لبهایت قطعه قطعه…