زبانحال حضرت  علی (ع) با حضرت  زهرا (س) حالا که داری می روی من بی قرارم راضی به این رفتن شدی حرفی ندارم من میوه ی اشکم رسیده.... کن نگاهی این روزها خیلی ز داغت آبدارم