مناجات با حضرت صاحب و گریز روضه حضرت رقیه (س)   کی می کُشد ما را فراق یار، آقا کی می شوم لایق به یک دیدار ،آقا هر دفعه قلبت را به یک شیوه شکستم اما تو بخشیدی مرا هربار، آقا   راضی نشو لاغرتر از این باشم از هجر لاغر تر از یک سوزن پرگار، آقا ار خود نمی خوانم برایت روضه ها را بشنو حدیث از مسلم گچکار، آقا نزدیک دروازه سری بر نیزه رفته در زیر پای یک سه ساله خار، آقا وقتی سرش افتاد از نی دخترش گفت: عمه … بیا سر را خودت بردار ، آقا راحت نمی گوید سخن با عمه ی خود لکنت زبان دارد در این گفتار…