مناجات با حضرت صاحب و گریز روضه حضرت رقیه (س)   کی می کُشد ما را فراق یار، آقا کی می شوم لایق به یک دیدار ،آقا هر دفعه قلبت را به یک شیوه شکستم اما تو بخشیدی مرا هربار، آقا