یا فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) نور حق از صفر مطلق رو به بالا فاطمه ما خلق باشد تماما رِجس "منها فاطمه" نام حیدر را ببر زهرا اجابت میکند گو الف تا که بسازد یک الفبا فاطمه