💮 السَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ ...  💮 ای شهپر جبریل فرش پای زائرهات سیمرغ حق پر میزند بر گنبد زیبات مشکات نوری و تو مصباح الهدا هستی عالم چراغان است از آن شمس بی همتات     حتی دل از سنگ سیه ، هم می ربائی تو تنها نه خالق بلکه هر خلق جهان شیدات هر چه به دیوان سخن من غوطه ور گشتم یک جمله هم پیدا نکردم تا کنم معنات در بطن زهرا همسخن با مادرت بودی کی می تواند بر بیاید دستم از املات این هم مقام آنکه با تو همنشینی کرد در کربلای پر بلا عباس شد سقات ای شور عاشورا شه شهد شهادت نوش…