close
تبلیغات در اینترنت
حسادت هست آنجائی که شیطان می شود پیدا
یا کریم یا رب   حسادت هست آنجائی که شیطان می شود پیدا و آنجائی که طاعت نیست عصیان می شود پیدا   سیاهی ناگهان جای سپیدی را نمی گیرد کپک در قسمتی از گوشه ی نان می شود پیدا     چنین بی بند و باریها که نامش نیست آزادی در این آزاد بودن هاست زندان می شود پیدا   اگر دنبال حق رفتی…