🍃السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین 🍃 مادرم زاد مرا عشق و نیازم باشی کعبه ی قلب من و قبله ی رازم باشی مادرم داد مرا شیر و دعا کرد: فقط تو به هنگام الم ، سوز و گدازم باشی