یا حسین مظلوم (علیه السلام) تا داغ توست من غم دیگر نمی خورم تا صبح حشر، غصه ی محشر نمی خورم تا تو گره زدی دل من را به زلف خویش هرگز به مشکلی گره ای بر نمی خورم آبی که شد دریغ ز لبهای تشنه ات جز از سرشک این مژه ی تر نمی خورم مادر بدون مهر تو شیرم دهد حسین؟ آن شیر را ز سینه ی مادر نمی خورم من آن قلم كه در عطش واژه های خود جز از لب شريف تو جوهر نمي خورم   جعفر ابوالفتحی