یا حسین مظلوم (علیه السلام) تا داغ توست من غم دیگر نمی خورم تا صبح حشر، غصه ی محشر نمی خورم تا تو گره زدی دل من را به زلف خویش هرگز به مشکلی گره ای بر نمی خورم