close
تبلیغات در اینترنت
تا آن زمانکه بر لبم از شکوه، آه است
یا صاحب الزمان (عج)   تا آن زمانکه بر لبم از شکوه، آه است اصلا مرا پروانه خواندن اشتباه است   دلداده را باید به آتش داد خوبم دلبسته را در آتش افکندن گناه است     هر کس گنه کرده چو من تا شام قطعا تا صبحدم ذکرش دعای افتتاح است   این خرقه ی تزویر را باید درآرم این آب دیده نه  که آب زیر کاه است   عادت به افتادن نمودیم ای هواخواه در زیر پای لنگ ما از بس که چاه است   هم خنده دارد عذر من هم گریه دارد "زحمت نده نفس مرا او پا به ماه است"   با آب دریا…