close
تبلیغات در اینترنت
ام ابیهای پیمبر بود زهرا(س)
مدح حضرت زهرا (س)   ام ابیهای پیمبر بود زهرا(س) معشوقه ی زیبای حیدر بود زهرا(س) وقتی قدم میزد میان خانه ی خویش سر تا به پا "الله اکبر" بود زهرا(س)   کفو علی یعنی علی اما مونث با حضرت حیدر برابر بود زهرا(س) حجت برای چارده نور خداوند یعنی که از هر حجتی سر بود زهرا(س) او ذوالفقاری…