یا امام زمان (عج) یکدفعه ی دیگر ، آقا تو راهم ده کنج حریم خود، یکدم پناهم ده از هجر روی تو ، چون شمع می سوزم منت سرم بگذار، اذن نگاهم ده   در کوی محتاجان ، در زمره ی عشاق خود گفته ای آیم ، پس سوز آهم ده من را گناهانم ، از تو چه دورم کرد نوری ز رویت بر ، قلب سیاهم ده حالا که شوق تو ، در سینه ام افتاد شوق رهایی از ، هر اشتباهم ده یک قلب آگاه و یک جان پر احساس یک روح رهرو در ذکر پگاهم ده پایان من را در ، دیدار خود بگذار حس سعادت به ، عمر تباهم ده شهد شهادت را ، بر جان من نوشان توفیق جان دادن ،…