یا حسین (ع) شب جمعه حرم یار حسین را عشق است ذکرمان اول هر کار حسین را عشق است به گمانم که ملاقات کنی حیدر را گر بگویی صد و ده بار حسین را عشق است تا شنیدم که حسین است عزیز زینب وسط روضه زدم جار حسین را عشق است روز عاشور پس از کشتن دشمن می گفت : با لب تشنه علمدار، حسین را عشق است   جعفر ابوالفتحی