غزل اخلاقی ، کربلا - سیدالشهداء ع رها ز به به و چه چه ، رها ز بند هوا باش غلام زینب کبری ، اسیر کرب و بلا باش نباش در پی مال و نباش در پی شهرت تو خاک خیمه ی سبز عزیز سبز قبا باش