برا زیارت نرفته ها آمد او از کربلا اما دلش را جا گذاشت رفت تا عرش خدا اما مرا تنها گذاشت این دلم شوق زیارت داشت آقا ...بگذریم .... سخت بود اما دل  من روی میلش پا گذاشت   ما "نرفته ها" همه هفته به هفته می رویم به همان هیئت که زهرا خود به آنجا پا گذاشت ما نرفتیم و همه رفتند عیبی هم نداشت نام ما را دست پر مهر تو آقا جا گذاشت قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود خوشبحال قطره ای که پا به این دریا گذاشت اف به این دنیا که ما را لنگ یک امضا گذاشت در دل ما داغ صحن دلکش سقا گذاشت جعفر ابوالفتحی…