برا زیارت نرفته ها آمد او از کربلا اما دلش را جا گذاشت رفت تا عرش خدا اما مرا تنها گذاشت این دلم شوق زیارت داشت آقا ...بگذریم .... سخت بود اما دل  من روی میلش پا گذاشت