مناجات با امام حسین (ع)   کارم اگر گره بخورد نام یار هست همواره بعد فصل زمستان بهار هست   آقا .....ندارم و تو کریمی... نگاه کن... هر لحظه پیش اهل کرم یک ندار هست   بوی ضریح کرببلا مست می کند سیبی که خورده ای چه قَدَر آب دار هست   کارم فقط برای تو گریه نمودن است شکر خدا همیشه مرا کار و بار هست   بسته شده دو درب جهنم به روی ما تا لطف این قبیله و ایل و تبار هست   با کوله بار لطف شما راه می روم عشق شما درون همین کوله بار هست   وقتی قسیم نار و بهشت است خواهرت عبدت جهنمی…