زبانحال زینب کبری (سلام الله علیها) یوسفم پیرهنت را که به غارت بردند همه ی اهل حرم را به اسارت بردند بعد از اینکه تن تو زیر سم مرکب رفت بخدا چشم مرا هم به زیارت بردند